Home Xã Hội Các bước làm CCCD gắn chip ai cũng nên biết để không...

Các bước làm CCCD gắn chip ai cũng nên biết để không mất thời gian chờ đợi

23
0
Với những ai có giấy mời làm CCCD gắn chip thì không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì.

Mới đây Bộ Công an đã đề xuất một số điểm mới trong quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Theo đó quy trình cấp thẻ căn cước gắn chip sẽ được thực hiện theo các bước sau.

1. Công dân có giấy mời làm thủ tục cấp CCCD 

Bước 1: Công dân mang theo giấy mời đến bàn tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Bạn đến bàn thu nhận thông tin để cán bộ tả nhận dạng, thu nhận vân tay (vân tay lăn) và ảnh chân dung vào phần mềm CCCD.

Bước 3: Kiểm tra thông tin của mình trong phiếu DC02 sau đó nộp lại cho cán bộ thu nhận.

Bước 4: Đăng ký và nộp phí dịch vụ trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu.

Với những ai có giấy mời làm CCCD gắn chip thì không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì.

Với những ai có giấy mời làm CCCD gắn chip thì không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì.

Bước 5: Thu lệ phí đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại CCCD theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 6: Nhận CCCD và xuất trình CMND 9 số/12 số để cán bộ xử lý theo quy định (đối với CMND 9 số/12 số rõ nét thì cán bộ sẽ cắt góc và trả lại cho công dân; đối với CMND 9 số/12 số hỏng, mờ thông tin thì cán bộ sẽ thu, hủy theo định).

2. Trường hợp công dân không có giấy mời làm thủ tục cấp CCCD

Với người đã có thông tin trong dữ liệu dân cư:

Bước 1: Công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD còn giá trị sử dụng để cán bộ thu nhận tiến hành kiểm tra, đối chiếu với thông tin công dân trong dữ liệu dân cư; xuất trình giấy tờ hợp pháp khác (Giấy khai sinh, quyết định của cơ quan tư pháp…) để chứng minh nội dung điều chỉnh thông tin của mình (nếu có) và ký xác nhận phiếu DC02 khi có biến động thông tin.

CCCD gắn chip có thể thay thế CCCD mã vạch và chứng minh thư nhân dân.

CCCD gắn chip có thể thay thế CCCD mã vạch và chứng minh thư nhân dân.

Bước 2: Công dân đến bàn thu nhận thông tin để cán bộ tả nhận dạng, thu nhận vân tay (vân tay lăn) và ảnh chân dung vào phần mềm CCCD.

Bước 3: Công dân kiểm tra thông tin của mình trong phiếu DC02 sau đó nộp lại cho cán bộ thu nhận.

Bước 4: Đăng ký và nộp phí dịch vụ trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu.

Bước 5: Thu lệ phí đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại CCCD theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 6: Công dân nhận CCCD và xuất trình CMND 9 số/12 số để cán bộ xử lý theo quy định (đối với CMND 9 số/12 số rõ nét thì cán bộ sẽ cắt góc và trả lại cho công dân; đối với CMND 9 số/12 số hỏng, mờ thông tin thì cán bộ sẽ thu, hủy theo định).

Với người không có thông tin trong dữ liệu dân cư:

Bước 1: Công dân kê khai phiếu DC01 hoặc sử dụng mẫu CC01 công dân đã kê khai trước đó và ký xác nhận.

Bước 2: Công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD còn giá trị sử dụng để cán bộ thu nhận tiến hành kiểm tra, đối chiếu với thông tin công dân đã kê khai; xuất trình giấy tờ hợp pháp khác (Giấy khai sinh, quyết định của cơ quan tư pháp…) để chứng minh nội dung điều chỉnh thông tin của mình (nếu có).

Bước 3: Công dân đến bàn thu nhận thông tin để cán bộ tả nhận dạng, thu nhận vân tay (vân tay lăn) và ảnh chân dung vào phần mềm CCCD.

Nắm rõ quy trình làm CCCD gắn chip có thể giúp bạn chủ động và tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Nắm rõ quy trình làm CCCD gắn chip có thể giúp bạn chủ động và tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Bước 4: Đăng ký và nộp phí dịch vụ trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu.

Bước 5: Đăng ký trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu thì đăng ký và trả phí dịch vụ chuyển phát cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định.

Bước 6: Thu lệ phí đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại CCCD theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 7: Công dân nhận kết quả CCCD và xuất trình CMND 9 số/12 số để cán bộ xử lý theo quy định (đối với CMND 9 số/12 số rõ nét thì cán bộ sẽ cắt góc và trả lại cho công dân; đối với CMND 9 số/12 số hỏng, mờ thông tin thì cán bộ sẽ thu, hủy theo định).